Hizmete Genel Bakış

G.I.T.O International, dünyadaki en büyük Denetim ağlarından oluşan bir grup olan Firmalar Forumu’nun bir üyesidir.

GİTO Teknik Denetim ve Gözetim şirketi, ortak öncülüğünde denetim ve güvence hizmetleri sunmaktadır. Bir denetim sırasında, işinizle ve muhasebe ve kontrol sistemlerinizin kalitesi ve etkinliği hakkında gerçek bir anlayış edinmeyi amaçlar. Bu, finansal tablolardaki önemli yanlışlıkların risklerine odaklanabileceğimiz anlamına gelir.

Denetimler Nedir?

Bağımsız denetim, finansal tablo açıklamasının yanı sıra finansal olmayan açıklamaların doğru ve net bir şekilde ortaya çıktığını tespit etmek için bir kuruluşun defterlerinin, hesaplarının, yasal kayıtlarının, belgelerinin ve makbuzlarının sistematik ve bağımsız olarak incelenmesidir. Ayrıca, muhasebe defterlerinin yasaların gerektirdiği ölçülerde doğru bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamaya çalışır. Denetim, şirket ve kamu sektöründe bu kadar yaygın bir fenomen haline gelmiştir.

Denetim sürecinin aşamaları

01
Sınırlı değerlendirme
02
Anlaşmalı prosedürler
03
Sürdürülebilirlik raporları dahil olmak üzere finansal olmayan bilgilerin güvencesi

Denetim sürecinin aşamaları

İlk aşama

Denetim sonucunda paydaşlar, denetime mevzu olan konuda risk yönetimi, kontrol ve yönetişim sürecinin etkinliğini etkin bir şekilde değerlendirebilir ve geliştirebilir.

İkinci aşama

Herhangi bir konu denetlenmeye uygudur. Denetimler, çeşitli paydaşlara, konunun maddi yanlışlıktan uzak olduğu konusunda üçüncü şahıs güvencesi sağlar. Bu şart en çok tüzel kişiyle ilgili finansal bilgilerin denetlenmesinde uygulanır. Genel olarak denetlenen diğer alanlar şunlardır: sekreterlik ve uygunluk denetimi, iç kontroller, kalite yönetimi, proje yönetimi, su yönetimi ve enerji tasarrufu.

Üçüncü aşama

Nesnel kanıtların gözden geçirilmesi yoluyla standartlara uygunluğun doğrulanması için kalite denetimleri yapılır. Kalite denetim sistemi, kalite yönetim sisteminin etkinliğini doğrulayabilir. Bu işlem, ISO 9001 gibi sertifikaların bir parçasıdır.

Kalite denetimleri, gerekli süreçlere uygunluğu gösteren objektif kanıtların varlığını doğrulamak, süreçlerin başarılı bir şekilde uygulandığını değerlendirmek ve tanımlanmış herhangi bir hedef seviyeye ulaşmanın etkinliğini değerlendirmek için gereklidir. Sorunlu alanların azaltılması ve ortadan kaldırılmasıyla ilgili kanıt sağlamak için kalite denetimleri de gereklidir ve bunlar bir kurumda sürekli iyileştirme sağlamak için uygulamalı bir yönetim aracıdır.