Hizmetlerimiz

TÜM HİZMETLERİMİZ

Neler Sunuyoruz?
müşterilere

Araştırma ve çalışmalar yapmak, faaliyetlerimizle ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve şirketler, kurumlar, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.
Uluslararası ürünler için onaylanmış standart şartnamelere göre uygunluk sertifikaları verilmesi.
Faaliyetlerimizle ilgili eğitim programlarının gerekli kalite, uygunluk değerlendirmesi, ölçüm, kalibrasyon, hazırlık, geliştirme ve uygulama bilincinin yaygınlaştırılması.